Frykter miljøgifter i Forsvarets ammunisjon

Norges Naturvernforbund (NNV) frykter at ammunisjon som brukes påForsvarets skytefelter kan inneholde mange flere farligegiftstoffer enn tungmetaller og hvitt fosfor.