Langt fram til ny aids- behandling

Medisintilbudet til pasienter som er rammet av hiv/aids, er ikke blitt stort bedre det siste året, sier professor og overlege Stig Frøland ved Rikshospitalet.