Forsvaret kjøper forsvarsvåpen av USA

Forsvaret kjøper et bærbart våpensystem for 600 millioner kroner fra USA. Til gjengjeld skal amerikanerne gi oppdrag til norsk forsvarsindustri.