63 nordsjødykkere fikk erstatning

63 tidligere nordsjødykkere har fått kompensasjon fra Rikstrygdeverket for helseproblemer de pådro seg i forbindelse med arbeid i oljeindustrien.