Frp: Sosialhjelpen må bli et statlig ansvar

Fremskrittspartiets John I. Alvheim mener staten bør ta seg av sosialhjelpen fordi det er for store forskjeller mellom kommunene når det gjelder størrelsen på hjelpen.