• Direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning mener Kurt Oddekalv har faglig dekning for sine utfall mot norsk oppdrettsnæring. Kristian Jacobsen

DN-direktør gir Oddekalv rett

Direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning mener Kurt Oddekalv har faglig dekning for sine utfall mot norsk oppdrettsnæring.