Davud går med på nye avhør

Den antatte hovedmannen i terrorsaken, Mikael Davud, har fått gjennomslag for kravet om halalmat og er villig til å la seg avhøre igjen.