• Scanpix

Salget av antidepressiva til værs

Salget av antidepressiva er nesten femdoblet på 20 år, og Legemiddelverket mener feilinformasjon fra produsentene bidrar til overforbruk.