• Colourbox

Norge på EUs narkotopp

Norge er et av de største markedene for metamfetamin i Europa, viser en ny undersøkelse. Norge har flest beslag, størst mengde og mange nye brukere.