Innvandrere får lettere jobb på bygda

Innvandrere som bor og lever i Bygde-Norge er i større grad sysselsatt enn innvandrere som bor i mer sentrale strøk viser en ny undersøkelse.