• 2. august 1984 var "Germa Lionel" tilbake i Norge. Oddleiv Apneseth

Norske sjøfolk sliter med senskader etter Gaddafi-tortur

13 norske sjøfolk ble tatt til fange og torturert i Libyas Gaddafi. Én ble drept. Flere av de andre sliter fortsatt med psykiske senskader.