Flom og ras stenger veier i nord

E6 er stengt på to steder i Skibotn i Troms på grunn av flom og ras. I tillegg er en rekke mindre veier, ferjesamband og fjelloverganger stengt i de nordligste fylkene.