Vekst i utbetalinger etter boliginnbrudd

Forsikringsselskapenes utbetalinger etter boliginnbrudd fortsetter å stige. De første tre månedene i år ble det utbetalt 150 millioner kroner — en økning på 17 prosent fra året før. Antallet innbrudd går imidlertid ned.