Europeisk Ungdom tilfreds med islandsk søknad

Europeisk Ungdom mener Islands ja til EU-søknad viser at små land trenger forpliktende samarbeid på overnasjonalt nivå for å sikre fremtidig velstand.