Setter opp minsteprisen på hvitfisk

Norges Råfisklag har på egen hånd fastsatt nye minstepriser på hvitfisk som følge av at samtalene med fiskeindustrien brøt sammen.