Gjøvikbanen gjenåpnet etter eksplosjonsfare

Gjøvikbanen var stengt i vel fire timer torsdag av frykt for at en gassflaske i en bil fra Raufoss våpenfabrikk skulle eksplodere på Raufoss stasjon.