Frp: - Bekymret over manglende politisatsing

Frp er bekymret over at det reviderte budsjettet ikke åpner for flere polititjenestemenn.