Tor Saglie slutter som Nav-sjef neste år

Tor Saglie går av som Nav-direktør når åremålet hans utløper neste sommer.