Drøfter tiltak for å hindre norsk søppeleksport

Finansministeren vil drøfte nye tiltak for å hindre at svenskene kjøper opp norsk søppel.