Opposisjonen vil ha definisjon på fattigdom

Opposisjonen ber regjeringen om å lage et absolutt mål på fattigdom, slik at man regnes som fattig hvis man har under en viss sum penger til disposisjon.