Gjør om krigsforbryterdom - skjerper straffen

Høyesterett gir en 44-årig norskbosnier kraftig skjerpet straff for frihetsberøvelser. Men han kan ikke dømmes for krigsforbrytelser.