Heffermehl gjør nye forsøk på å «gjenreise» fredsprisen

Juristen Fredrik S. Heffermehl gjør stadig nye forsøk på å vinne fram med det han mener er «å gjenreise» Nobels fredspris. En rekke utspill, blant annet overfor Stiftelsestilsynet, har hittil ikke ført fram.