Kraftig nedgang for Dagens Næringsliv

Finanskrise og svikt i annonsesalget førte til at Dagens Næringsliv hadde en omsetningsnedgang på 9 prosent i fjerde kvartal i fjor.