Ikke mindre vold med tidligere stengetid

Erfaringen fra 20 kommuner gir ingen holdepunkter for å slå fast at tidligere skjenkestopp gir mindre vold. Noen steder melder om flere voldstilfeller enn før, andre om færre.