Ny giv skal hindre frafall i videregående skole

Regjeringen vil redusere frafallet i den videregående skolen og benyttet skolestarten mandag til å lansere satsingen «Ny GIV» for å få flere til å fullføre utdanningen.