• Arnt Olav Klippenberg

Får 450.000 kroner til trivsel

Sokndal kommune får 450.000 kroner fra Kommunal— og regionaldepartementet til prosjektet Cittaslow.