• Terje Bendiksby, Scanpix

Olje fra havarert skip truer naturområder

Oljen som lekker fra et havarert lasteskip ved Langesund i Telemark, har nådd land flere steder. Mannskaper jobber med å skjerme de sårbare naturområdene.