Rustad ble født i unionstiden

Norges eldste mann er 109 år i dag. Han ble født da kong Oscar II regjerte over Sverige og Norge. Han gikk på folkeskolen da «Titanic» gikk ned.