Ber Nav redegjøre for bruk av pasientjournaler

Datatilsynet ber Nav redegjøre for hvordan de ivaretar informasjonsplikten når etaten innhenter pasientjournaler.