Terra-kommuner tar ikke seier for gitt

I Vik kommune førte Terra-saken til kraftige innsparinger for å dekke tapet på 102 millioner kroner.