• Ødeleggelsene er store etter flom og ras i Kvam i Oppland. Flere av innbyggerne er fortsatt evakuert fra sine hjem. Samtidig fører vannmassene til billigere strøm. Thomas Winje Øijord / Scanpix

Flomvann fører til lavere strømpris

Fra fredag til søndag sank strømprisen med hele 10 prosent. Årsaken er den voldsomme nedbøren og snøsmeltingen som har ført til rekordstor økning i vannmagasinene.