Norge fikk ikke atomrapporten

Verken Statens strålevern eller UD har fått rapporten om manglende sikkerhet ved russiske atomkraftverk.