Flere menn velger «myke» jobber

Den økonomiske krisen endrer jobbmarkedet i Norge. I år økte antallet mannlige søkere til kvinneyrker som lærer og sykepleier med opptil 50 prosent.