Refser norsk behandling av romanifolket

Den norske Helsingforskomité retter knallhard kritikk mot Norges behandling av romanifolket og krever opprettelse av en «sannhetskommisjon».