Norge sier aldri nei i Libya

Før Libya-aksjonen startet, sikret Norge seg en reservasjonsrett mot oppdrag man ikke ønsket å gjennomføre. Hittil har norske fly fløyet 315 bombeoppdrag uten å bruke den retten.