Uføremeldingen utsatt igjen

De varslede endringene i uførepensjonen er utsatt nok en gang. Først i mai blir det klart hva regjeringen vil gjøre med selve ordningen og alderspensjonen til dem som har vært uføre.