Fylkesleger advarer mot å kutte turnus

Ti fylkesleger i utkantfylker advarer sterkt mot Helsedirektoratets planer om å kutte legeturnus til fordel for nybegynnerstillinger.