Mener psykiater uten autorisasjon behandler

Psykiater Harald Reppesgaard har deltatt i behandling av rusavhengige til tross for at han har mistet autorisasjonen som lege, mener Statens helsetilsyn. Selv avviser han anklagene.