Ingen karantene for nye SV-medlemmer

Landsmøtet i Sosialistisk Venstreparti forkastet fredag et forslag om at et nytt medlem i partiet ikke skal ha fulle rettigheter før fire uker etter at medlemskontingent er betalt.