• Scanpix

Vurderer å anke

Bjarte Baasland er i lagmannsretten dømt til tre år og tre måneders fengsel, ni måneder kortere enn i tingretten.