Tagger må ut med 900.000

En 21 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til 420 timers samfunnsstraff for 205 tilfeller av tagging. I tillegg må han ut med en erstatning på 896.000 kroner.