Mobbeofre vinner ikke fram i retten

Elever som blir mobbet på skolen har liten eller ingen mulighet til å vinne fram i rettssystemet med krav om erstatning.