Gir Helse Førde varsel om tvangsmulkt

Statens helsetilsyn har gitt Helse Førde HF pålegg om å sikre at bemanningen i ambulansene i helseforetaket er i tråd med regelverket. Det varsles tvangsmulkt hvis kravene ikke følges.