PST: - Norge er sårbart for terror

— Motstand mot omfattende overvåking gjør Norge sårbart for terror, og gir Politiets sikkerhetstjeneste begrensede muligheter til å bekjempe terror på norsk jord, sammenlignet med andre land, sier PST-sjef Janne Kristiansen til VG.