Fart og førerfeil fortsatt skyld i flest ulykker

Høy fart og manglende førerdyktighet er fortsatt de vanligste ulykkesårsakene på norske veier, viser en analyse fra Statens vegvesen.