• Knut S. Vindfallet

Kraftig økning i muslimske forsamlinger

Antall muslimske trossamfunn i Norge har økt med nesten 40 prosent siden 2000. På fem år har over 30 nye muslimske trossamfunn registrert seg her i landet.