Nytt møte om konteinerrute Beijing-Narvik-USA

En flernasjonal arbeidsgruppe møtes senere i år for å fortsette drøftingene om etableringen av en konteinerrute fra Beijing til USA med Narvik som mulig utskipingssted, opplyser samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).