Vil at skolene skal øve på voldssituasjoner

Utdanningsforbundet vil at lærere bør øve slik at de vet hva de skal gjøre når elever slår.