• Anders Minge

Minoritetskvinner strømmer til krisesentrene

Kvinner med minoritetsbakgrunn har ti ganger så stor risiko for å bo på et krisesenter, som kvinner av norsk opprinnelse.