Forsvaret bruker norrøne symboler

Vikingsymbolikken norske soldater har brukt i Afghanistan stammer ikke fra enkeltsoldater i utenlandstjeneste, men er en del av Forsvarets eget vervemateriale.